MADE arhitekti

Saules school in Daugavpils, LV, 2015, competition, 3rd place

Saules skolas ēkas atrodas Daugavpils vēsturiskajā centrā, kam raksturīgs regulārs plānojums ar dalījumu taisnstūra formas kvartālos. Saules skolas kvartāls vienlaikus ir cieši piekļauts Daugavas uzbērumam. Jaunās apbūves ideja ir uzsvērt raksturīgo regularitāti, taču respektēt arī pilsētai būtisko uzbēruma un transporta valni, vienu kvartāla stūri “ielocot” uz kvartāla iekšpusi. Taisnleņķa pilsētbūvnieciskā struktūra, konfrontējot Daugavas uzbērumu, izveido divus slēgtus iekšpagalmus un izsauļotu publisku skvēru dienvidu pusē. Mēs piedāvājam uzbērumā integrēt amfiteātri ieprietim skolas dienvidu priekšlaukumam. Veloceliņu ir racionāli izvietot uzbēruma apakšā un tādā veidā radīt ciešu saikni ar skolas ieejām un nodrošinot ērtu piekļūšanu velotransportam visā Saules skolas kvartālā. Jaunais ēkas apjoms veidots nepārtraukts, un to iespējams realizēt atsevišķi kārtās – vidusskolas telpu bloku atsevišķi no bērnu skolas telpu bloka.

Bērnu skolas telpu bloks izvietots Saules un Daugavas ielas stūrī ar atsevišķu ieeju. Vidusskolas telpu blokam ir atsevišķa ieeja ar priekšlaukumu un amfiteātri, kopā ar izstāžu un pasākumu zāli tā var kļūt par skolas saviesīgu aktivitāšu vietu. Jaunie apjomi bloķēti ar galveno Saules skolas apjomu un nodrošina ērtu funkcionālu saistību 1.un 2.stāva līmenī. Savienojoties ar esošo garāžas vienstāvīgo apjomu, mēs paredzam jaunu funkcionālu jumta pārkari esošajam apjomam, ko varēs izmantot āra aktivitātēm zem jumta. Divstāvīgie būves apjomi respektē vēsturiskā centra divslīpu jumtus un jumta dzegu un koru augstumus, kā arī esošā kvartāla ēku platumus un proporcijas.

Jaunās būves atkāpjas no dzīvojamās ēkas zemesgabala robežas, lai nodrošinātu nepieciešamās ugunsdrošības atkāpes un vienlaikus veidotu funkcionāli ērti izmantojamu iekšpagalmu un iespēju izvietot mācību telpu logus pret debespusēm, kur nav tieša saule. Savukārt ēkas koridori un sociālās aktivitātes telpas orientētas pret dienvidiem, lai ikdienā nodrošinātu saulainu un komfortablu atmosfēru. Skolas telpas, kam nepieciešams lielāks augstums, izvietotas 2.stāvā, izmantojot jumta divslīpu iekštelpas telpisko potenciālu. Pastiprināta uzmanība pievērsta, plānojot radošu un iedvesmojošu atmosfēru skolas rekreācijas un atpūtas telpās. Saskaņā ar mūsdienu atziņām par izglītības telpu kvalitāti secināts, ka līdztekus mācību telpām it īpaši vērtīga ir neformālā mācību vide skolā, tādēļ paredzēti koridoru paplašinājumi - vietas neformālām radošām aktivitātēm. Trīs telpiski izvirzījumi veidoti arī ēkas jumtā, nodrošinot papildus izgaismojumu un dabīgo ventilāciju skolas zālēm.

Built with Berta.me