MADE arhitekti

Valga central square, EE, 2015, competition, 3rd place

Valga - viena pilsēta, divas valstis ir kā progresīvas sabiedrības identitātes vadmotīvs. Tā ir ne tikai divu valstu - Latvijas un Igaunijas sinerģija, bet arī sadarbības princips gan sociālajā, plānošanas, arhitektūras un dizaina jomā.

Šobrīd kvartāla iekštelpa ir izplūdusi un pārāk plaša, lai to uztvertu kā vienotu telpu. Centrālā publiskā kvartāla daļa kļūst par pilsētas iniciatīvas teritoriju. Veiksmīgi aktivizējot kvartāla centru, attīstīsies arī blakus esošās privātās telpas. Mēs paredzam skaidrāk nodalīt privātās teritorijas no publiskā pagalma, saglabājot ciešu saikni un sasniedzamību. Tādā veidā mēs nodrošinām komfortu privātīpašniekiem, reizē izveidojot pārskatāmu un organizētu publisku teritoriju.

Par privātās un publiskās telpas robežšķirtni kļūst jaunie šķūnīši. No vienas puses noliktavas telpa privātai lietošanai, no otras puses publiskās ainavas labiekārtojums. Šķūnīši ir telpu organizējoši infrastruktūras elementi, kas iekļauj drošu un vizuāli kontrolētu publisko telpu. Pakāpieni der gan kā statiskas sēdvietas pasākumu laikā, gan kā dinamiskas darbības virsma vasarā un ziemā. Privātajā teritorijā tā ir jauna telpa malkas un sadzīves priekšmetu glabāšanai. Palielinātā telpas augstuma dēļ šķūnīši viegli var kļūt par darbnīcām vai pasākumu telpām vasaras sezonā - interešu grupu aktivitātēm, kas paaugstina pilsētas dzīvīgumu.

Publiskā telpa kvartāla vidū, ko ieskauj jaunie šķūnīši, sadalās dažādās funkcionālās zonās. Esošā ēka ar adresi Riia iela 9 var tikt izmantota dažādām funkcijām pēc vajadzības – tur var atrasties kafejnīca, restorāns, bērnu centrs vai cita ar laukuma aktivitātēm saistīta funkcija. Pie esošās ēkas piekļaujas centrālais laukums. Laukuma austrumu pusē ir strūklaka un bērnu laukums. Bērnu laukums izmanto arī teritorijā esošos pamatus, kur ierīkojams kāpšanas inventārs. Esošās ēkas austrumu gals izmantojams kā vingrotava. Laukuma dienvidu stūris ir apzaļumots ar esošiem un jauniem stādījumiem. Izsauļotā un apzaļumotā telpā ir vieta arī garšaugu un dārzeņu audzēšanai restorāna vajadzībām un arī grila vietas pilsētniekiem. Laukuma rietumu pusē ir skatuve pie esošās mūra sienas.  Būtiska ir publiskas un izglītojošas funkcijas iedzīvināšana ēkā ar adresi Riia iela 7. Publiskajam laukumam ir piekļuve no sešiem punktiem. Divi no tiem ir no Riia ielas, kur plašākajā izvietota tirgus nojume. Latvijas – Igaunijas savienojošo asi veido divas ieejas laukumā attiecīgi no Kesk un Raja ielām. No Raja ielas ir vēl viena ieeja laukumā caur intensīvi apzaļumotu teritoriju. Piekļuve laukumam no Sepa ielas ir atvēlēta autostāvvietām, kombinējot tās ar apzaļumojumu.

Built with Berta.me